U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zapisa koji je vodio mr Radivoj Mračević – predsednik Društva za borbu protiv šećerne bolesti Grada Novog Sada i Saveza Društava Vojvodine za borbu protiv šećerne bolesti sa Miroslavom Vuceljom ( 53 godine), koji je zbog loše edukacije o dijabetesu obolelo od dijabetesne neuropatije, završio kod vaskularnih hirurga u Kliničkom centru Vojvodine, koji su zbog ubrzanog proširenja dijabetesne neuropatije predložili amputaciju desnog ekstremiteta – noge, koju je imenovani odbio. 

Uz pomoć Stručnog tima Društva za borbu protiv šećerne bolesti Grada Novog Sada i Stručnog kolegijuma klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine dalja terapija se završila u hiperbaričnog komori u Zemunu. Posle hiperbarične komore, stanje desnog ekstremiteta noge se poboljšalo , jer su rane počele da zarastaju tankim slojem kože.  Plastični hirurzi u Kliničkom centru Vojvodine su izvršili transplataciju kože sa drugih delova tela i to sa velikim uspehom. 

Miroslav Vucelja i posle 28 godina radnog staža ostao je bez radnog odnosa, bez ikakvih socijalnih i materijalnih primanja, podstanar u 15 kvadratnih metara, odbačen i usamljen, ali optimizam i nada da se izleči, odnosno prohoda sa desnom nogom koja mu je stalno visila pred amputaciom, uz materijalnu i psihološku podršku Društva za borbu protiv šećerne bolesti Grada Novog Sada živi sa velikim optimizmom da će u ovoj teškoj borbi uspeti.

Sledi dug i trnovit put zbog pandemije COVID-19 viursa da obnovi 15-dnevnu terapiju u hiperbaričnoj komori u Zemunu sjedene strane, a sa druge strane borba za opštu egzisteniciju ( ishrana, lekovi, plaćanje stanarine kao podstanar itd..).

Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Grada Novog Sada svake sedmice istome pruža svu materijalnu i psihološku podršku.

Neka ovaj primer bude poruka svim osobama sa dijabetesom, da na vreme vrše kontrolu nivoa glukoze u krvi, da ne bi došli u ovakav bezizlazi položaj.