U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zapisa  mr Radivoja Mračevića predsednika Udruženje protiv dijabetesa Grada Novog Sada i predsednika Saveza Društava Vojvodine za borbu protiv šećerne bolesti, uživo na Radio televiziji Vojvodine dana 22.03.2021. godine na temu „Osobe sa dijabetesom i virus COVID-19“