U cilju ostavrivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnsot putem video zapisa prof. dr. Nebojše Lalića, interniste endokrinologa, direktora Klinike za endokrinologiju i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije, dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu i člana stručnog tima Međunarodne dijabetološke federacije na temu:

„O vakcinaciji osoba sa dijabetesom i važnosti dobre glikoregulacije protiv virusa COVID-19“