U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o tome kako i kada se vratiti treningu nakon preležane COVID-19 infekcije? 

 

 

Kako se vratiti treningu nakon preležane Covid infekcije?

Mentalitet sportiste je da uvek želi da trenira I daje sve od sebe. Nažalost niko nije pošteđen mogućnosti da se zarazi Korona virusom.

Pored svih ostalih, postavlja se i pitanje povratka na trening- kada, kako, koliko?

Sportisti koji su se oporavili od Covid 19(lakši oblik). Ukoliko je prošlo minimalno 10 dana od početka bolesti, potrebno je da je sportista 7 dana bez simptoma u mirovanju, savetuje se pregled lekara sportske medicine, EKG I ultrazvuk srca, te ukoliko je normalan nalaz sportista se vraća aktivnosti. Ukoliko nije ispunio kriterijume upućuje se na magnetnu rezonancu srca, nošenje holtera EKG-a, kao I na određene krvne analize.

Sportisti koji se nisu u potpunosti oporavili ( ukoliko nakon više od 14 dana zaostaje kašalj, bol u grudima, osećaj preskakanja srca, zamor, osećaj gušenja), potrebno je pre dozvole za trening da se uradi- sportski pregled, EKG, magnetna rezonanca srca, rendgen snimak pluća, provera disajne funkcije, kao I određene krvne analize poput CRP-a, D- dimera, itd…

Sportisti koji su lečeni u bolnici zahtevaju sportski pregled, EKG,magnetnu rezonancu srca, 24h holter EKG-a, ergospirometriju, RTG pluća, CT pluća, kao I kompletne krvne analize.

Vraćanje vežbanju i treningu mora da ide postepeno kroz nekoliko koraka .Prvo treba krenuti dva dana sa 15 minuta aktivnosti niskog intenziteta (hodanje, brzo hodanje, plivanje, vožnja bicikle, bez treninga opterećenja) održavajući srčanu frekvencu na oko 70% HRmax. Naredni dan treba početi sa 30 minuta treninga povećanjem opterećenja nabrojanih aktivnosti na oko 80% HRmax, npr. lagani džoging. Sledećih dana treba početi sa povećanjem dužine trajanja treninga u rasponu od 45/60 minuta, ali na opterećenju koje ne prelazi 80% HRmax. Sve dok ne prođe barem 15 dana od nestanka simptoma, nije preporučljivo vratiti se treningu gde će se prvi put postići opterećenje od 100 HRmax.

Svakako osnovna preporuka je da osluskujete svoje telo.