U cilju ostvarivanja javnog interesau oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zapisa profesorke kineziologije Jelene Skender o tome kako vežbanje kod osoba sa dijabetesom utiče na bolju regulaciju nivoa šećera u krvi i prikaz vežbi koje imaju benefit za osobe sa dijabetesom.