U cilju ostvarivanja janvog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o hroničnim komplikacijama dijabetes melitusa. 

 

 

Hronične komplikacije šećerne bolesti se dele na mikroangiopatske i makroangiopatske komplikacije.

Mikoangiopatkse komplikacije su: 

  • Dijabetesna retinopatija

  • Dijabetesna nefropatija

  • Dijabetesna neuropatija

 

Makroangiopatske komplikacije su: 

  • Dijabetesna makroangipatija

  • Hipertenzija

  • Koronarna bolest

  • Bolest CNS-a ( moždani udar)

  • Bolest krvnih sudova donjih ekstremiteta ( gangrena ili dijabetesno stopalo)