U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost  da je prevencija, edukacija svih osoba sa dijabetesom prioritet nad prioritetima da bi izbegli stravične dijabetesne komplikacije i smrtne ishode. 

ŠTA JE DIJABETESNA NEUROPATIJA ?

Dijabetes može izazvati oštećenje nerava u telu, a noge su posebno pogođene. Postoji nekoliko tipova neuropatija, ona koja se javlja na donjim ekstremitetima poznata je kao periferna neuropatija. Ako nervi u nogama ne funkcionišu pravilno, osoba može osećati poteškoće pri hodanju i stajanju, a neuropatija kod ljudi s dijabetesom može prouzrokovati da se hoda na neki drugi način. Utrnulost i slabost u mišićima nogu i zglobovima, može dovesti do povreda i drugih stanja, uključujući i kurje oči, savijanje jednog ili oba zgloba prstiju, kao i prste svijene poput kandže. Zbog odsustva osetljivosti u nogama, kod ljudi sa neuropatijom, često i ne znaju kada je došlo do povrede.

 

Primer iz prakse Udruženja protiv dijabetesa Grada Novog Sada 

Prateći veb sajt www.dijabetes-novisad.org Udruženja protiv dijabetesa Grada Novog Sada M.Vucelja  (51 godinu) iz Novog Sada obratio se Stručnom timu Udruženja sa pitanjem da li mu možemo objasniti zbog čega su se pojavila na  krajevima jednog donjeg ekstremiteta  njemu nepoznate rane, koje ne zarastaju, a svakog dana se stanje pogoršava.

Stručni tim Udruženja  (internista endokrinolog Udruženja dr Milivoj Savić, predsednik Društva mr Radivoj Mračević sa edukatorom Društva )  odmah su posetili gospodina M. Vucelju na kućnu adresu i na licu mesta istom pružili savetdavno-terapijski rad (izmerili nivo glukoze u krvi, krvni pritisak), gde je nivo glukoze u krvi bio preko 18mmol/l i odmah se na licu mesta konstantovalo da osoba ima teži oblik dijabetesne neuropatije, gde je neodložan brzi efikasan terapijski rad da bi se sprečilo dalje širenje ove hronične neizlečive bolesti i sprečila amputacija donjeg ekstremiteta desne noge.  Ovo je jedan od primera da stanovništvo Srbije nije edukovano o dijbaetesu, o simptomima dijabetesa. 

 

Stručni tim Udruženja (internista endokrinolog Udruženja dr Milivoj Savić, predsednik Društva mr Radivoj Mračević sa edukatorom Društva ) izvršili su kućnu posetu nakon dva dana  M. Vucelji (51 godina) iz Novog Sada da bi pratili dalji tok dijabetesne neuropatije i uključili Klinički centar Vojvodine za dalji tok lečenja kod vaskularca i to u vreme epidemije virusa COVID-19, kada su bile poteškoće jer su svi lekari specijalisti bili uključeni u COVID centre.

 

Posle izvršene transplatacije sopstvene kože na desnu nogu i svakodnevnog saetodavno terapijskog rada od strane Stručnog tima Društva (interniste endokrinologa Udruženja dr Milivoj Savić, predsednika Društva mr Radivoj Mračević sa edukatorom Društva) i psihološke podrške stanje kod M. Vucelje se počelo poboljšavati, jer se držao savetodavno-terapijskih usluga, gde je do tančina bio edukovan o dijabetesu , dijabetesnim komplikacijama, ishrani.

 

Stručni tim Udruženja ( internista endokrinolog Udruženja dr Milivoj Savić, predsednik Društva mr Radivoj Mračević sa edukatorom Društva) zbog velikog iskustva konsultujući se sa specijalistima vaskularcima, procenili su s obzirom da je korisnik M. Vucelja godinama imao visok nivo glukoze u krvi, a da za to nije znao, pa su zbog toga nastale mnoge komplikacije  čitavog kardiovaskularnog sistema , angažovali su se da uz pomoć nadležnih specijalista KC Vojvodine odradi nekoliko terapija u hiperbaričnoj komori u Zemunu, što je istom i omogućeno.

 

 

Posle 10-dnevne terapije u hiperbaričnoj komori u Zemunu, stanje korisniku M. Vucelji se velikim delom poboljšalo, što se može videti na dole navedenim fotografijama, a samim tim i psihološko stanje korisnika u svakodnevnu podršku Stručnog tima Udruženja ( internista endokrinolog Udruženja dr Milivoj Savić, predsednik Društva mr Radivoj Mračević sa edukatorom Društva).

 

 

 

 

Stručni tim Udruženja ( internista endokrinolog Udruženja dr Milivoj Savić, predsednik Društva mr Radivoj Mračević sa edukatorima Društva) imajući u obzir da je reč o socijalno ugroženoj osobi, podstanaru, koji je posle 31 godine radnog stažao ostao bez posla i bez finansijskih primanja, istog je snabdevao lekovima, osnovnim životnim namirnicama, aparatima za merenje nivoa šećera u krvi, trakama, lancetama, higijenskom vatom, zaštitnim rukavicama, sredstvima za previjanje rana i finansijskim sredstvima:

 

 

 

Jedna od poslednjih savetodavno-terapijskih usluga na terenu (kućne posete) završena je sa obostranim zadovoljstvom i neka ovo bude poruka svim osobama sa dijabetsom u Srbiji u cilju ostvrivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja da su pervencija, edukacija i javnog informisanje o dijabetesu od posebnog značaja za svih 950.000 obolelih od dijabetesa u Srbiji.

 

 

 

 

VIDEO ZAPIS MIROSLAVA VUCELJE – ZAHVALJUJUĆI STRUČNOM TIMU UDRUŽENJA PROTIV DIJABETESA GRADA NOVOG SADA SPASIO SAM AMPTUACIJU DONJEG EKSTREMITETA.