U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o protivepidemiološkim merama u Republici Srbiji putem video zapisa prof. dr. Edite Stokić – direktorke Kliničkog centra Vojvodine.