U cilju ostvarivanja  javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o terapiji gestacijskog dijabetesa. 

 

 

Ukoliko tokom trudnoće postoji intolerancija glukoze ili gestacijski dijabetes, povećan je rizik po majku i plod. Najbitnija je stroga kontrola bolesti. Terapija najpre počinje redukovanjem ishrane, ako ne dođe do smanjenja nivoa šećera u krvi, u terapiju se uvodi insulin. Oralni antidijabetici nisu dozvoljeni zbog dejstva na plod. Ovim načinom se redukuje rizik od povećanja telesne težine bebe i mogućih komplikacija.

Kada je u terapiju uveden insulin, nivo glukoze se kontroliše dva sata pre obroka, a putem ultrazvučnog pregleda vrši se praćenje rasta bebe. Ako su vrednosti glikemije zadovoljavajuće i ako nema ubrzanog rasta ploda, trudnoća se prati kao svaka druga normalna trudnoća.

Postojanje neregulisane glikemije nakon primene dijete i insulina i ako plod pokazuje ubrzan rast, dijabetolog će nadgledati i vršiti stalno korigovanje doza insulina do zadovoljavajućih rezultata.