U cilju ostvasrivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o nezi rana kod osoba sa dijabetesom . 

 

Dijabetes predstavlja stanje sa kojim se može živeti ukoliko je pod kontrolom.  Dijabetesno stopalo je jedno od najčešćih problema. Prevencija je uvek najbolji izbor, ali kada dođe do pojave rane pravovremena reakcija je takođe veoma bitna. Rane uvek moraju da budu čiste i previjene. Preporuka je da se koriste i provereni melemi, a kod inficiranih rana neizbežna je upotreba antibiotika. Da bi tkivo moglo da se regeneriše potrebno je hirurški otkloniti mrtvo ili inficirano tkivo.