U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o prvoj edukativnoj izložbi u Evropi posvećenoj svim mladim osobama sa dijabetesom u Novom Sadu i Srbiji. 

 

ZDRAVKO DRAGOLJEVIĆ – 19- godišnji rukometaš koji je u 16-oj godini postao osobas sa dijabetesom tipa 1, informiše i edukuje mladu populaciju o svom životnom iskustvu sa dijabetesom i motiviše ih da je dijabetes  samo stanje i da slede njegov primer kako sa rukometom pobeđuje dijabetes. 

Ova edukativna izložba ima za cilj podizanje svesti društvene zajednice, porodica na sve mlade osobe sa dijabetesom u Gradu Novog Sadu i Srbiji u prevazilaženju predrasuda svih mladih osoba sa dijabetesom, da budu inspirasni putem ove izložbe na kojoj su predstavljeni u slici, reči i biografiji ( na panoaima) najpoznatije svetske zvezde u Srbiji i svetu, koji su sa dijabetesom postigli vrhunske kvalitete u nauci, kulturi, sportu… i da sa ovom izložbom budu inspirisani da slede njihov put i da ih ni jedna prepreka kao osoba sa dijabetesom ne može sprečiti da isti postignu gore navedene svetske rezultate, jer sve mlade osobe sa dijabetesom kada se suoče sa ovom bolešću padaju u depresiju, anksioznost, stanje unutrašnje uzemirenosti, uplašensoti, isključenost iz društvene zajednice, osećaju se izolovani od okruženja, sa predrasudama da nisu sposobni da se socijalizuju uključivanjem u društveni život i sopstveni razvoj i napredak, te je ova izložba razbila o tom stereotipnom razmišljanju.

Pod pokriviteljstvom Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada pod nazivom „Svetske zvezde sa dijabetesom u kulturi“ svim mladim osobama sa dijabetesom u Novom Sadu i Srbiji obratio se Zdravko Dragoljveić  koji je u 16-oj godini postao osoba sa dijabetesom tipa 1, insulin zavisan i putem svog ličnog primera izneo svoje životno iskustvo napominjući da dijabetes nije nikakva prepreka za mladu populaciju i da oni mnogu da postignu vrhunske rezultate na svim poljima nauke, kulture, sporta kao što je i on sam sa insulinom u 19-oj godini baveći se aktivno sportom postao osvajač Kupa Vojvodine u rukometu.