U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanj, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesu kao bolesti savremenog doba putem video zapisa dr Vanje Milišić.