U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zapisa prof. dr. sc. Ivane Pavlović o tome da li osobe sa dijabetesom moug kvalitetno i dugo živeti kao da dijabetes ne postoji.