U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost  o značaju edukacije mladih osoba sa dijabetesom tipa 1.