U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o glavnim pokretačima dijabetesa tipa 1. 

 

Diabetes Objects

Autoimune bolesti jesu najčešći razlog zašto je došlo do razvoja dijabetesa tipa 1. Upravo zato, ovaj  tip neretko zovu i autoimuni dijabetes.Promene u organizmu nastale usled napredovanja bakterijske ili virusne infekcije mogu direktno uticati na pojavu ove vrste dijabetesa.Uzrok može biti izlaganje štetnim hemikalijama, ali i neokompatibilne namirnice u ishrani.Genetske mutacije, kao nasledan faktor, mogu izazvati dijabetes tipa 1.Može se desiti da samo jedan od ovih faktora pokrenu razvoj bolesti, ali i kombinacija nekoliko njih.

Kada postoje mikrobi ili paraziti u jetri ili pankreasu, oni sakupljaju i koriste glukozu koja je potrebna drugim organima radi normalnog funkcionisanja.Istovremeno, stvaraju veoma kisele i delimično toksične produkte.Smanjenjem energije i povećanjem ovakvih produkata, svi sistemi organa slabe, a sa njima i ceo imunološki sistem.Tada kreće hemijska, lančana reakcija koja dovodi do pojave dijabetesa tipa 1.