U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja informišemo javnost o težini kliničke slike COVID-19 virusa prema tipu dijabetesa. 

 

 

Najveća studija koja se bavi vezom između smrtnosti od kovida 19 i dijabetesa, nedavno objavljena u Engleskoj, otkriva da ukoliko bolujete od ove bolesti, od njenog tipa će zavisiti da li ste i u kolikom riziku.

Istraživači, predvođeni timom iz „Imperijal Koledža“ u Londonu sproveli su analizu kojom su utvrdili da je značajno povećana smrtnost od posledica SARS-CoV-2 kod osoba koje imaju dijabetes tip 2. Naime, oni su prikupili podatke pacijenata koji su preminuli od posledica novog virusa širom Engleske u periodu od prvog marta do jedanaestog maja. Rezultati istraživanja objavljeni su u The“ Lancet Diabetes & Endocrinology“, i to je do sada najveće istraživanje koje se bavilo ovim važnim pitanjem.

U datom periodu u engleskim bolnicama od posledica kovid 19 preminulo je ukupno 23.698 ljudi. Trećina njih su imali dijabetes, ali 31.4% preminulih je bolovalo od dijabetesa tipa 2. Tek mali broj preminulih je bolovao od dijabetesa tipa 1, svega 1.5%. 

Rezultati ove sveobuhvatne analize u Engleskoj pokazuju da su dijabetes tipa 1 i 2 bili nezavisno povezani sa značajnim povećanim izgledima smrti u bolnici od novog koronavirusa − piše Ema Baron, jedna od autorki studije i naglašava da će rezultati imati važne posledice za ljude koji imaju dijabetes, zdravstvene radnike i kreatore strategija za borbu protiv virusa.Dalje rasvetljavanje prilagođenih faktora rizika za lošije ishode kovida 19 kod osoba obolelih od dijabetesa biće od presudnog značaja za vođenje lečenja i pružanje ciljane podrške − dodaje Baron.

Američka asocijacija za dijabetes sredinom avgusta objavila je članak u kojem upozorava da komplikacije od koronavirusa pokreću upalne procese koji kod dijabetičara potencijalno izazivaju rezistenciju na insulin i hiperglikemiju, koja može biti vrlo kobna kod ove vrste hroničnih pacijenata. Dijabetičari kao posebno rizična grupa moraju da ulože dodatne napore kako bi se zaštitili od kovida 19.