U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o indetfikaciji šest tipova predijabetesa. 

 

 

Predijabetes je stanje u kome je nivo šećera u krvi konstantno povišen ali još uvek nedovoljno da bude indeksiran kao dijabetes. Vremenom, organizam postaje sve rezistentniji  na dejstvo insulina a kada pankreas više ne može da održi nivo šećera u propisanim granicama (od 3.6 do 6,1 mmol/l), dolazi do dijabetesa, i to najčešće tipa 2 .

 

Metaboličke promene praćene četvrt veka

 

Istraživači su pratili promene u metabolizmu kod 899 osoba u nemačkom gradu Tubingenu, a istraživanje je uključilo osobe sa rizikom od dijabetesa na nivou porodične studije ali i proučavanju društvenih navika i stila života u gradu. Tokom 25 godina ispitivanja više puta su ponavljani klinički i laboratorijski testovi, uz snimke magnetne rezonance (MRI). Istraživanje je kasnije prošireno na još oko 7.000 ispitanika u Velikoj Britaniji.Na osnovu osnovnih metaboličkih karakteristika među kojima su bili i nivo glukoze u krvi, količina masti u jetri, ukupna raspodela masti, nivo lipida u krvi i genetska predispozicija, korišćenjem statističke metode zvane klaster, došlo se do šest podtipova predijabetesa.

 

Evo otkrivenih profila rizika svrstanih u pojedine klastere (grupe):

 

  • Klasteri 1, 2 i 4 imaju nizak rizik od razvoja dijabetesa kao i nizak mortalitet.

  • Većina ljudi u klasteru 2 je vitka i ima vrlo mali rizik od komplikacija i razvoja dijabetesa.

  • Klaster 3 proizvodi premalo insulina i u njemu su osobe sa genetskim predispozicijama rizika za dijabetes uz kardiovaskularne komplikacije i moguće bolesti bubrega. Rizik od smrtnosti je u njihovom slučaju umeren.

  • Ispitanici u klasteru 4 imaju prekomernu težinu, ali njihov metabolizam je relativno zdrav.

  • Klaster 5 ima visok nivo masti u jetri, tkiva su rezistеntnija na insulin i samim tim se pojačava i visok rizik od dijabetesa, kardiovaskularnih oboljenja i nefropatije. Njihova stopa smrtnosti je viša od one u klasteru 3.

  • Klaster 6 ima visok nivo masti u bubrezima i organima trbušne duplje (visceralna masnoća). U poređenju sa grupama 3 i 5, rizik od dijabetesa je relativno nizak, ali rizik od nefropatije i mortaliteta je visok.

 

Zabrinjavajuće brojke i važne preporuke

 

Prema istraživanjima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), oko 88 miliona odraslih u USA  ima predijabetes, što predstavlja ne samo povećani rizik od dijabetesa tipa 2, već i od opasnosti kakve su moždani udar i brojne bolesti srca. Više od 84 odsto osoba sa predijabetesom nije čak ni svesno da ga ima i to stanje može biti višegodišnje. Faktori smanjenja telesne težine, zdravije ishrane, vežbanja i regulisanja nivoa stresa kod pacijenata sa predijabetesom mogu smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 i do 58 odsto. U populaciji starijoj od 60 godina, ovakve promene načina života mogu da smanje šanse za razvoj dijabetesa za čak 71 odsto.