U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesu kao tihom ubici putem video zapisa prof.dr. Ljiljane Todorović Đilas.