U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o povezanosti dijabetesa i kardiovaskularnih obolenja.

 

 

Dijabets je vrlo značajan faktor za nastanak kardiovaskularnih bolesti. Smatra se da ako neko ima dijabetes da je dva puta veća verovatnoća za nastanak kardiovaskularnih komplikacija. Zato je jedan od osnovnih ciljeva lečenja dijabetesa da se spreče kardiovaskularne i bubrežne komplikacije. Revolucionarno je to što mi odnedavno imamo više grupa lekova koji to sprečavaju. Oni su kardioprotektivna i promenili su shvatanje lečenja dijabetesa još pre kovida. Jer, kod lečenja pacijenata sa dijabetesom prvo se gleda da li postoji kardiovaskularna ili bubrežna komplikacija, i na osnovu toga mu se sad propisuje terapija. To je novina. Ukoliko nema komplikaciju ili rizika da se razviju, onda u obzir mogu da dođu i druge grupe lekova. Dijabetes, nažalost vrlo rano može da da promene na drugim sistemima.