U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost kako ostati bezbedan u vreme epidemije virusa COVID-19?

Najvažnija stvar u ovom trenutku je preduzimanje zdravorazumskih koraka kako bi se smanjio rizik od dobijanja bolesti.Smatra se da se virus prenosi kašljanjem i preko kontaminiranih površina, kao što su držači za ruke na stepeništima i kvake na javnim mestima.

Dobra higijena može da spreči širenje virusa među ljudima:

  • Prekrijte nos i usta maramicom ili rukavom (ne rukama) kada kašljete ili kijate

  • Korišćene maramice odmah bacite u kantu

  • Često perite ruke sapunom i vodom – koristite gel za ruke ako sapun i voda nisu dostupni

  • Pokušajte da izbegnete bliski kontakt sa ljudima koji se ne osećaju dobro

  • Ne dirajte oči, nos ili usta ako vam ruke nisu čiste