U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja o COVID-19 virusu i vežbanju govori Marko Ristić- personalni trener
TEMA: VEŽBANJE I COVID-19