U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o tome šta bi osobe koje imaju dijabetes trebalo da urade ako imaju ili sumnjaju da imaju simptome COVID-19?

Poštujte preporuke date od strane Ministarstva zdravlja i ukoliko je moguće kontaktirajte svog lekara opšte medicine, pre odlaska u bolnicu. Budite spremni da lekaru kažete sledeće informacije: koje simptome imate i koje su vrednosti šećera u krvi ili ketona (ukoliko imate dostupne). Pridržavajte se saveta lekara u vezi sa primenom lekova.