U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo Vas o dijabetsu i virusu COVID-19 i kako on utiče na osobe sa dijabetesom? 

Osobe koje imaju dijabetes nemaju veću verovatnoću da dobiju COVID-19 nego opšta populacija. Međutim, COVID-19 može izazvati teže simptome i komplikacije kod nekih osoba obolelih sa dijabetesom.

Osobe koje nemaju komplikacije, i čiji je šećer u krvi dobro regulisan nemaju veći rizik od razvoja težih oblika COVID-19 od opšte populacije.