10 najčešćih pitanja o COVID-19 virusu? 

1. Šta je novi korona virus?

 • Novi korona virus (CoV) je novi soj Korona virusa, nazvan Koronavirusna bolest 2019 (COVID-19). „CO“ znači korona, „VI“ za virus i „D“ za bolest.
 • COVID-19 je novi virus povezan sa istom porodicom virusa kao što su teški akutni respiratorni sindrom (SARS) i neke vrste prehlada.

2. Kako se prenosi virus COVID-19?

 • Direktnim kontaktom sa respiratornim kapljicama zaražene osobe (nastaje kašljem i kijanjem) i dodirivanjem površina koje su kontaminirane virusom.
 • COVID-19 virus može preživeti na površini nekoliko sati, ali ga jednostavna dezinfekciona sredstva mogu ubiti.

3. Koji su simptomi korona virusa?

 • Simptomi mogu biti povišena temperatura, kašalj i nedostatak daha. U težim slučajevima infekcija može izazvati upalu pluća ili otežano disanje. Ređe bolest može biti fatalna.
 • Ovi simptomi su slični gripu ili prehladi, koji su mnogo češći od COVID-19. Zato je testiranje neophodno da bi se utvrdilo da li neko zaista ima COVID-19.
 • Ključne mere prevencije su iste – učestalo pranje ruku i higijena disanja (prekrijte kašalj ili kijanje savijenim laktom ili maramicom, a zatim tu maramicu odbacite u zatvorenu kantu). Postoji i vakcina protiv gripa i zato je važno da pratite kalendar vakcinisanja za sebe i dete.
 • Simptomi mogu biti povišena temperatura, kašalj i nedostatak daha. U težim slučajevima infekcija može izazvati upalu pluća ili otežano disanje. Ređe bolest može biti fatalna.
 • Ukoliko imate navedene simptome, nije potrebno da idete u dom zdravlja ili bolnicu, već treba da se odmah obratite dežurnom epidemiologu na neki od telefona ispod.

4.  Kako da izbegnemo rizik od infekcije?

5.  Da li treba da nosim medicinsku masku?

 • Upotreba medicinske maske savetuje se ukoliko imate respiratorne simptome (kašalj, kijanje) prvenstveno da biste zaštitili druge. Ako nemate nikakve simptome, nema potrebe da nosite masku.
 • Ukoliko nosite masku, važno je da je pravilno koristite i skidate da bi vas efikasno zaštitila i kako biste izbegli povećan rizik od prenošenja virusa.
 • Upotreba maske sama po sebi nije dovoljna za zaustavljanje infekcija i mora se kombinovati sa čestim pranjem ruku, prekrivanjem kijanja i kašljanja, te izbegavanjem bliskog kontakta sa bilo kim ko ima simptome prehlade ili gripa.

6. Da li COVID-19 utiče na decu?

 • vo je novi virus i još uvek ne znamo dovoljno o ​​tome kako utiče na decu ili trudnice. Znamo da je moguće da su ljudi bilo kog uzrasta zaraženi virusom, ali do sada je bilo relativno malo prijavljenih slučajeva COVID-19 među decom.

7. Šta da radim ako moje dete ima simptome COVID-19?

 • Potražite odmah lekarsku pomoć!!
 • Simptomi COVID-19, poput kašlja ili groznice, mogu biti slični simptomima gripa ili prehlade koji su mnogo češći.

8. Šta da radim ako član porodice pokaže simptome?

 • Ukoliko vi ili vaše dete imate temperaturu, kašljete ili otežano dišete, treba rano da potražite medicinsku pomoć.
 • Razmislite o tome da na vreme obavestite svog lekara ukoliko ste putovali u područje gde je prijavljen COVID-19 ili ako ste bili u bliskom kontaktu sa nekim ko je putovao u neko od ovih područja i ima respiratorne simptome.

9. Da li moje dete treba da ostane kod kuće?

 • Ukoliko vaše dete ima simptome, najpre potražite medicinsku pomoć i sledite uputstva lekara. Kao i kod drugih respiratornih infekcija poput gripa, vaše dete treba da se odmara kod kuće sve dok ima simptome i da izbegava odlazak na javna mesta da biste druge zaštitili od širenja.
 • Osim ukoliko nisu izdati saveti za javno zdravlje ili druga relevantna upozorenja ili zvanični saveti koji se odnose na pohađanje nastave, a vaše dete ne pokazuje simptome kao što su groznica ili kašalj, najbolje je da dete ide u školu.
 • Umesto da decu držite van škole, naučite ih kako da pravilno održavaju higijenu ruku i disanja u školi i na drugim mestima.

10. Mogu li trudnice preneti korona virus na nerođenu decu?

 • U ovom trenutku nema dovoljno dokaza koji bi potvrdili da li se virus prenosi sa majke na bebu tokom trudnoće ili je to potencijalni uticaj koji može imati na bebu. Ovo se trenutno istražuje.
 • Trudnice bi trebalo da se pridržavaju odgovarajućih mera predostrožnosti kako bi se zaštitile od izloženosti virusu i rano potraže lekarsku pomoć ukoliko se pojave simptomi, poput povišene temperature, kašlja ili otežanog disanja.