U cilju javnog interesa u oblasti javnog informisanja o dijabetesu govori predsednik Društva za borbu protiv šećerne bolesti Grada Novog Sada mr Radivoj Mračević

TEMA: Osobe sa dijabetesom, dijabetesnim komplikacijma i osobe sa invaliditetom prouzrokovanim dijabetesnim komplikacijama u vreme epidemije virusa COVID-19