U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja o dijabetesu tipa 1 i tipa 2 govori prof. dr. Nebojša Lalić 
TEMA: DIJABETES TIPA 1 I DIJABETES TIPA 2