U ciju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja o kardiovaskularnih obolenja i dijabetesa tipa 2 govori prof. dr. Nebojša Lalić 

TEMA: KARDIOVASKULARNA OBOLENJA I DIJABETES TIPA 2