U  cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja o uzroku insulinske rezistencije govori mag. farm. Ana Lipovac
TEMA: ŠTA JE UZROK INSULINSE REZISTENCIJE