U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja o dijabetesu i predijabetesu govori dr Žaklina Ignjatović – internista endokrinolog 

TEMA: DIJABETES I PREDIJABETES