Dijabetes tipa 1

 

Dijabetes tip 1 se najčešće javlja kod mlađih osoba (<30 godina) i to uglavnom u vreme puberteta. U osnovi ovog oboljenja je autoimuni proces, koji ošećuje beta-ćelije pankreasa, tako da se javlja odsustvo insulina u cirkulaciji i posledična hiperglikemija. Kod ovog tipa je neophodno doživotno uzimanje insulina, i naziva se još i insulin-zavisni.
Tip 1 dijabetes može nastati i kao posledica infektivnih ili toksičnih faktora spoljašnje sredine, koje kod osoba sa genetskom predispozicijom za dijabetes, aktiviraju imunski sistem koji uništava beta-ćelije. Faktori spoljašnje sredine koji mogu uticati na pojavu dijabetesa su: infektivna oboljenja (zauške, rubeole, koksaki virus B4), toksični hemijski agensi i druge citotoksini kao što je hidrogen-cijanid.

Osnovni simptomi su:

  • povećana količina izlučene mokraće
  • noćno mokrenje kod dece sa novootkrivenim dijabetesom
  • stalna žeđ
  • zamagljenje vida
  • gubitak težine (uprkos normalnom ili povećanom apetitu)
  • umor
  • slabost
  • posturalna hipotenzija.

ŽIVOT DECE SA DIJABETESOM TIPA 1

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o životu dece sa dijabetesom.    https://www.youtube.com/watch?v=JYFcMNKTQXI&t=63s    

opširnije
SUMNJATE DA IMETE DIJABETES, KAKO BITI SIGURAN?

SUMNJATE DA IMETE DIJABETES, KAKO BITI SIGURAN?

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o sumnjama za pojavu dijabetesa i kako biti siguran da li osoba ima dijabetes?      Mnogobrojni stručnjaci tvde kako su simptomi poput izražene žeđi,...

opširnije
HIPOGLIKEMIJA KOD BEBA

HIPOGLIKEMIJA KOD BEBA

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o situacijama hipoglikemija kod beba.      Pri rođenju deteta vadi se krv iz pete zbog rutinske kontrole nivoa šećera u krvi. Od fizičkih promena koje se mogu...

opširnije
IZBOR TERAPIJE KOD DECE

IZBOR TERAPIJE KOD DECE

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o izboru terapije kod dece.      Izbor terapije je uslovljen brojim činiocima koji se odnose na način ishrane, godine bolesti, starosne godine i fizičku...

opširnije