Dijabetes tipa 1

 

Dijabetes tip 1 se najčešće javlja kod mlađih osoba (<30 godina) i to uglavnom u vreme puberteta. U osnovi ovog oboljenja je autoimuni proces, koji ošećuje beta-ćelije pankreasa, tako da se javlja odsustvo insulina u cirkulaciji i posledična hiperglikemija. Kod ovog tipa je neophodno doživotno uzimanje insulina, i naziva se još i insulin-zavisni.
Tip 1 dijabetes može nastati i kao posledica infektivnih ili toksičnih faktora spoljašnje sredine, koje kod osoba sa genetskom predispozicijom za dijabetes, aktiviraju imunski sistem koji uništava beta-ćelije. Faktori spoljašnje sredine koji mogu uticati na pojavu dijabetesa su: infektivna oboljenja (zauške, rubeole, koksaki virus B4), toksični hemijski agensi i druge citotoksini kao što je hidrogen-cijanid.

Osnovni simptomi su:

  • povećana količina izlučene mokraće
  • noćno mokrenje kod dece sa novootkrivenim dijabetesom
  • stalna žeđ
  • zamagljenje vida
  • gubitak težine (uprkos normalnom ili povećanom apetitu)
  • umor
  • slabost
  • posturalna hipotenzija.
GLAVNI POKRETAČI DIJABETESA TIPA 1

GLAVNI POKRETAČI DIJABETESA TIPA 1

 U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o glavnim pokretačima dijabetesa tipa 1.    Autoimune bolesti jesu najčešći razlog zašto je došlo do razvoja dijabetesa tipa 1. Upravo zato, ovaj  tip neretko...

opširnije
PO ČEMU SE DIJABETES TIPA 1 RAZLIKUJE OD DIJABETESA TIPA 2

PO ČEMU SE DIJABETES TIPA 1 RAZLIKUJE OD DIJABETESA TIPA 2

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost po čemu se dijabetes tipa 1 razlikuje od dijabetesa tipa 2.  Kod dijabetesa tipa 2, telo postaje otporno na sopstveni insulin, a kod dijabetesa tipa 1 telo uopšte nije...

opširnije
SIMPTOMI DIJABETESA TIPA 1

SIMPTOMI DIJABETESA TIPA 1

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o simptomima dijabetesa tipa 1.      Simptomi šećerne bolesti ( dijabetesa tipa 1)  Povećna diureza (količina izlučene mokraće) je jedan od prvih simptoma i posledica je...

opširnije
DIJABETES MELITUS – DIJABETES TIP 1

DIJABETES MELITUS – DIJABETES TIP 1

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o dijabetesu tipa 1.     Dijabetes tip 1 se najčešće javlja kod mlađih osoba (ispod 30-te godine života), sa pikom u vreme puberteta. Autoimunim procesom, koji je u...

opširnije

Doc. dr. sc. SANJA KLOBUČAR MAJANOVIĆ – KADA SE DAJE INSULIN I U KOJOJ DOZI? KOLIKO JE BITNO ODREĐIVANJE DOZE INSULINA?

U cilju ostvarivanja janvog interesa u oblasti janvog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zapisa doc.dr. sc Sanje Klobučar Majanović o tome kada se daje insulin i u kojoj dozi, koliko je bitno određivanje doze insulina kod osoba koje su na...

opširnije

dr. sc. Gorana Milošević – ŠTA JE HIPOGLIKEMIJA I ZAŠTO SE MORAMO PAZITI HIPOGLIKEMIJE? ŠTA OSOBE SA DIJABETESOM TREBA DA RADE U SITUACIJI KADA IM PADNE NIVO GLUKOE U KRVI?

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zapisa dr. sc. Gorane Milošević o hipoglikemiji i zašto se moramo paziti hipoglikemije, šta osobe sa dijabetesom treba da rade u slučaju da im naglo padne...

opširnije
DECA OBOLELA OD DIJABETESA

DECA OBOLELA OD DIJABETESA

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja informišemo i edukujemo javnost o deci oboleloj od dijabetesa .      Dijabetes koji se javlja kod dece je u 95 odsto slučajeva tip 1, a nastaje zbog gubitka beta ćelija u pankreasu koje luče...

opširnije
HIPOGLIKEMIJA I KAKO BRZO  PODIĆI ŠEĆER U KRVI

HIPOGLIKEMIJA I KAKO BRZO PODIĆI ŠEĆER U KRVI

U cilju ostvarivanja janvog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o hipoglikemiji i kako brzo podići nivo glukoze u krvi.      ŠTA JE HIPOGLIKEMIJA? Hipoglikemija se javlja kada je šećer u krvi prenizak da bi mogao da se...

opširnije