Dijabetes tipa 1

 

Dijabetes tip 1 se najčešće javlja kod mlađih osoba (<30 godina) i to uglavnom u vreme puberteta. U osnovi ovog oboljenja je autoimuni proces, koji ošećuje beta-ćelije pankreasa, tako da se javlja odsustvo insulina u cirkulaciji i posledična hiperglikemija. Kod ovog tipa je neophodno doživotno uzimanje insulina, i naziva se još i insulin-zavisni.
Tip 1 dijabetes može nastati i kao posledica infektivnih ili toksičnih faktora spoljašnje sredine, koje kod osoba sa genetskom predispozicijom za dijabetes, aktiviraju imunski sistem koji uništava beta-ćelije. Faktori spoljašnje sredine koji mogu uticati na pojavu dijabetesa su: infektivna oboljenja (zauške, rubeole, koksaki virus B4), toksični hemijski agensi i druge citotoksini kao što je hidrogen-cijanid.

Osnovni simptomi su:

  • povećana količina izlučene mokraće
  • noćno mokrenje kod dece sa novootkrivenim dijabetesom
  • stalna žeđ
  • zamagljenje vida
  • gubitak težine (uprkos normalnom ili povećanom apetitu)
  • umor
  • slabost
  • posturalna hipotenzija.
DIJABETES U PORASTU KOD DECE

DIJABETES U PORASTU KOD DECE

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblati javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o porastu dijabetesa kod dece.        U većini slučajeva kada govorimo o dijabetesu prvo pomislimo na stariju populacija. Međutim danas 50 % obolelih od...

opširnije
SAVRŠENA OLUJA ZA POKRETANJE DIJABETESA TIPA 1

SAVRŠENA OLUJA ZA POKRETANJE DIJABETESA TIPA 1

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o istraživanju Američke dijabetološke asocijacije iz 2018 godine o povezanosti mikroflore i dijabetesa.      e Perfect Storm“ za dijabetes tip 1, je naučno...

opširnije

ŽIVOT SA DIJABETESOM

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zapisa na temu život osoba sa dijabetesom.  https://www.youtube.com/watch?v=yoeXUQYglWA&t=309s

opširnije