U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja o dijabetesu i predijabetesu govori dr Žaklina Ignjatović - internista endokrinolog  TEMA: DIJABETES I PREDIJABETES 

opširnije