O dijabetesu

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti informisanja od dijabetesu informiševmo Vas o tematici dijabetesa

 

NEALKOHOLNA MASNA JETRA I DIJABETES

NEALKOHOLNA MASNA JETRA I DIJABETES

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o masnoj jetri i dijabetesu.      Povezanost dijabetesa i NAFLD Nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD) danas se smatra jednom od najčešćih bolesti jetre u...

opširnije
UPOZNAJMO NAŠ DIJABETES

UPOZNAJMO NAŠ DIJABETES

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesu.      Iako mnogi od nas žive dugi niz godina zajedno s dijabetesom i mislimo da znamo sve o toj temi, ponekad se možemo prevariti. Naravno da svi...

opširnije
KONTRACEPCIJA I DIJABETES

KONTRACEPCIJA I DIJABETES

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o kontracepciji i dijabetesu.      Neželjena trudnoća i njen prekid kod žena obolelih od dijabetesa može izazvati ozbiljnije komplikacije nego kod žena koje...

opširnije
VITAM D I UTICAJ NA LUČENJE INUSLINA

VITAM D I UTICAJ NA LUČENJE INUSLINA

U cilju ostvarivanja javnog interesa oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o uticaju vitamina D na lučenje insulina.      Nakon što su sprovedena mnoga ispitivanja na temu povezanosti vitamina D i dijabetesa, utvrđeno je da vitamin D pozitivno...

opširnije
KETONSKA TELA I NJIHOVO GOMILANJE U KRVI

KETONSKA TELA I NJIHOVO GOMILANJE U KRVI

U cilju ostvarivanja javnog interesa oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o ketonskim telima i koliko je njihovo gomilanje  u krvi opasno.      Kada postoji nedostatak insulina, glukoza ne može stići do ćelija, tada organizam kao gorivo za...

opširnije
SUMNJATE DA IMETE DIJABETES, KAKO BITI SIGURAN?

SUMNJATE DA IMETE DIJABETES, KAKO BITI SIGURAN?

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o sumnjama za pojavu dijabetesa i kako biti siguran da li osoba ima dijabetes?      Mnogobrojni stručnjaci tvde kako su simptomi poput izražene žeđi,...

opširnije
POMOĆ HIPERBARIČNE KOMORE

POMOĆ HIPERBARIČNE KOMORE

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o tome kako hiperbarična komora pomaže osobama sa dijabetesom.         Ova savremena vrsta terapije značajna je za mlade ljude obolele od dijabetesa. Ona...

opširnije
TERAPIJA GESTACIJSKOG DIJABETESA

TERAPIJA GESTACIJSKOG DIJABETESA

U cilju ostvarivanja  javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o terapiji gestacijskog dijabetesa.      Ukoliko tokom trudnoće postoji intolerancija glukoze ili gestacijski dijabetes, povećan je rizik po majku i plod....

opširnije
DIJABETES I ZAČEĆE

DIJABETES I ZAČEĆE

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesu i začeću.      Kod žena sa šećernom bolešću važno je da se planira začeće, zato što one imaju nešto kraći period plodnosti. Kako bi se zdravlje...

opširnije
INSULINSKA REZISTENCIJA – PREDIJABETESNO STANJE

INSULINSKA REZISTENCIJA – PREDIJABETESNO STANJE

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o insuinskoj rezistenciji - preddijabetesnom stanju.     Insulinska rezistencija je poremećaj metabolizma u kom ćelije ne prepoznaju insulin. Takva situacija...

opširnije