Fizička aktivnost i dijabetes

 

 „FIZIČKA AKTIVNOST MOŽE ZAMENITI SVAKI LEK, ALI NIJEDAN LEK NE MOŽE ZAMENITI FIZIČKU AKTIVNOST“ 

ISHRANA ZA SPORT KOD OSOBA SA DIJABETESOM

ISHRANA ZA SPORT KOD OSOBA SA DIJABETESOM

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o ishrani za sport kod osoba sa dijabetesom. Prehrana tokom vežbanja kod dijabetesa je najvažnija. Dakle, ako osoba planira kratak trening, tada se pola sata pre početka...

opširnije