Fizička aktivnost i dijabetes

 

 „FIZIČKA AKTIVNOST MOŽE ZAMENITI SVAKI LEK, ALI NIJEDAN LEK NE MOŽE ZAMENITI FIZIČKU AKTIVNOST“ 

Koliko fizičke aktivnosti se preporučuje?

Koliko fizičke aktivnosti se preporučuje?

Svetska zdravstvena organizacija daje preporuke o opsegu fizičke aktivnosti koji bi pripadnici pojedinih starosnih grupa trebalo da praktikuju kako bi doprineli svom zdravlju i ukupnom osećaju blagostanja. Preporuke za pojedinačne grupe stanovništva: 

opširnije