COVID-19 i DIJABETES

U cillju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o virusu COVID-19.