DIJABETES SE PORED LEKOVA MOŽE KONTROLISATI U NEKIM VITAMINIMA

DIJABETES SE PORED LEKOVA MOŽE KONTROLISATI U NEKIM VITAMINIMA

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o kontrolisanju dijabetesa uz pomoć određenih vitamina.      Vitamini su dobar način kontrole šećera u krvi, ali nikako ne mogu biti zamena za lekove.  ...