U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesnim komplikacijama.

 

Dijabetesno stopalo

Zbog velike učestalosti ovih promena i njihovog značaja u ukupnom morbiditetu, invaliditetu i mortalitetu kod dijabetičara ova bolest se postepeno izdvaja.
Dijabetesno stopalo je posledica neuro-ishemijskih promena koje se povremeno komplikuju još dodatnom infekcijom. Pojava ulceracija na stopalu, zatim nastnak gangrene i posledične amputacije su značajni uzroci morbiditeta i invalidnosti u obolelih od dijabetesa. Ove komplikacije predstavljaju veliki medicinski, socijalni i ekonomski problem i značajno umanjuju kvalitet života obolelog. Dijabetesno stopalo se klinčki manifestuje u vidu: ulceracije (sa infekcijom ili bez nje), tipičnog deformiteta stopala (sve do Charcotove artropatije), pojave hroničnog otoka, ishemičnih promena, pa sve do nastanka nekroze i gangrene.

 

Dijabetesna retinopatija

Dijabetes je najčešći uzrok slepila u odraslih osoba, sa incidencom od preko 50 na 100.000 dijabetičara godišnje.
Dijabetesna retinopatija se javlja nakon 5 godina trajanja dijabetesa tip 1, a može biti prisutna u dijabetesu tip 2 već u vreme postavljanja dijagnoze. Hipertenzija može ubrzati nastanak i progresiju retinopatije.

Dijabetesna makulopatija

Milioni ćelija osetljivih na svetlost, koje čine osnovu centralnog vida, centralnog vidnog polja, čine makulu (žutu mrlju), najosetljiviji deo mrežnjače oka. Makularna degeneracija je bolest oka koja pogađa makulu ili centralni deo mrežnjače koji se nalazi u unutrašnjem, zadnjem sloju oka. Rizik od razvoja ovog stanja povećava se sa godinama, zbog čega je ovo oboljenje poznato i kao staračka makularna degeneracija (AMD). Najčešće se razvija posle 55. godine života, mada do nje može doći i ranije. Prema istraživanjima, makularna degeneracija je vodeći uzrok gubitka vida jer od nje oboljeva više osoba nego od katarakte i glaukoma zajedno.

 

Dijabetesna nefropatija

Dijabetesna nefropatija predstavlja vodeći pojedinačni uzrok terminalne bubrežne insuficijencije i javlja se u 30-40% bolesnika sa dijabetesom. Ranije se mnogo češće javljala u dijabetesu tipa 1, ali sa produženjem života obolelih od dijabetesa tipa 2 dijabetesna nefropatija sve češće javlja i u ovom obliku dijabetesa. Obzirom da je dijabetes tip 2 mnogo češći. veći broj bolesnika sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom čine oboleli od dijabetesa tip 2
Dijabetesna nefropatija u svom razvoju prolazi kroz pet stadijuma.

Dijabetesne kardiovaskularne komplikacije

Makrovaskularne komplikacije se odnose na velike krvne sudove i predstavljaju agresivniju formu ateroskleroze. One dovode do povećane učestalosti infarkta miokarda, šloga  i gangrene stopala u dijabetičara. U nastanku ateroskleroze značajnu ulogu igraju abnormalnosti u zidu krvnog suda, trombocitima, eritrocitima i metabolizmu lipida. Pušenje i hipertenzija takođe igraju značajnu ulogu

PROJEKAT JE FINANSIRAN OD STRANE GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU GRADA NOVOG SADA.

STAVOVI IZNETI U PODRŽANOM MEDIJSKOM PROJEKTU NUŽNO NE IZRAŽAVAJU STAVOVE ORGANA KOJI JE DODELIO SREDSTVA.