U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o glikemijskom indeksu.

Glikemijski indeks: Šta je bitno da znate?

▪️ Šta je Glikemijski Indeks (GI)?: GI meri koliko brzo hrana povećava nivo glukoze u krvi. Hrana sa visokim GI brzo povećava nivo šećera, dok hrana sa niskim GI to čini sporije i postepenije.

▪️ Zašto je GI važan za osobe sa dijabetesom?: Razumevanje GI pomaže u izboru namirnica koje neće izazvati brze i visoke skokove šećera u krvi. To je posebno važno za osobe sa dijabetesom, jer pomaže u održavanju stabilnijeg nivoa glukoze.

▪️ Namirnice sa niskim GI: Uključite više namirnica sa niskim GI u svoju ishranu, kao što su integralne žitarice, mahunarke, većina voća i neprerađeno povrće. Ove namirnice pomažu u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi.

▪️ Planiranje obroka sa niskim GI: Prilikom planiranja obroka, kombinujte namirnice sa niskim GI sa zdravim proteinima i mastima da biste usporili apsorpciju glukoze i dodatno stabilizovali nivo šećera u krvi.

▪️ Oprez sa obradom i pripremom hrane: Način pripreme i obrade može uticati na GI namirnica. Na primer, kuvanje može povećati GI nekih namirnica, dok dodavanje kiseline (kao što je limunov sok) može smanjiti GI.

Razumevanje i upravljanje glikemijskim indeksom može biti moćan alat u upravljanju dijabetesom i održavanju nivoa šećera u krvi pod kontrolom.