U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o radu Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada.

U cilju ranom otkrivanja dijabetesa i sprečavanja daljiih dijabetesnih komplikacija stručni tim Društva za brobu protiv šećenre bolesti grada Novog Sada sa edukatorima, na javnim mestima- naseljima grada Novog Sada svakodnevno je merio nivo glukoze u krvi, krvni pritisak, težinu, visinu, indeks telesne mase, gde su sve novootkrivene osobe sa dijabetesom pozvane u edukativni centar Društva kod endokrinologa na savetodavno-terapijski rad.