OSNIVAČ UDRUŽENJA PROTIV DIJABETESA GRADA NOVOG SADA prof. dr TEODOR KOVAČ – ENDOKRINOLOG JE NAJSTARIJI ENDOKRINOLOG U EVROPI

U IME DRUŠTVA ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI GRADA NOVOG SADA (UDRUŽENJA PROTIV DIJABETESA GRADA NOVOG SADA) UVAŽENOM PROFESORU DIJABETOLOGU I ENDOKRINOLOGU, KAO I JEDINOM OD ŽIVIH OSNIVAČA DRUŠTVA ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI GRADA NOVOG  ČESTITAMO 100-TI ROĐENDAN. 😊🥳🎂🎂🎉💯

prof. dr Teodor Kovač – osnivač najstarije dijabetološke asocijacije u Evropi – Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada je ujedno i osnivač prve Polklinike za endokrinologiju i bolesti metabolizma u Evropi, današnje Klinike za endokrinologiju i bolesti metabolizma KC Vojvodine i osnivač Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, danas je proslavio sto godina života, što je primer svim mladim generacijama posebno studentima Medicinskih fakulteta kako se i u stotoj godini života sa puno entuzijazma ovaj ugledni profesor bori protiv pandemije dijabetesa.