U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o proslavi 100-og  rođendana prof. dr Teodora Kovača – osnivača najstarije dijabetološke asocijacije u Evropi – Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada, kao i prve Poliklinike za endokrinologiju i bolesti metabolizma u Evropi, današnje Klinike za endkornilogiju i bolesti metabolizma KC Vojvodine.

 

 

 

 

Primer svim mladim generacijama posebno studentima Medicinskih fakulteta, kako se i u 100-oj godini sa puno entuzijazma ovaj ugledni profesor bori protiv pandemije dijabetesa.