U cilju ostvarivnaja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o 07. Aprilu  – Svetskom danu zdravlja koji je obeležen sa inter-aktivnim radionicama u Tržnom centru Promenada, gde su svi prolaznici u ovom poznatom tržnom centru imali mogućnost da provere svoje zdravlje u vreme kada je dijabetes proglašen pandemijom 21. veka ( merenje nivo glukoze u krvi, merenje krvnog pritiska, merenje težine i visine, merenje indeksa telesne mase, nivo kiseonika u krvi, EKG)  💙  🌎