U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i  edukujemo javnost da je  shodno Rezoluciji od dijabetesu koja je donešena od strane Međunarodne dijabetološke federacije za Evropu i Evropskog parlamenta gde je „DiIJABETES KOD MLADIH PROGLEŠN PANDEMIJOM“ , gde je stručni tim Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada započeo da vrši prevenciju, edukaciju u cilju ranog otkrivanja dijabetesa i sprečavanja dijabetesnih komplikacija merenjem svih zdravstvenih parametara kod mladih na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu ciljno, jer se ova populacije studenata aktivno bavi fizičkim aktivnostima, da bi doznali njihove zdravstvene parametre, a odmah se nastavlja kod svih ostalih fakulteta u gradu Novom Sadu, srednjih škola i mladih na javnim mestima da bi uporedili koliko je fizička aktivnosti bitan faktor u prevenciji dijabetesa. 

 

Stručni tim Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada je kod 1.150 mladih izmerilo: glukozu u krvi, krvni pritisak, protok kiseonika, indeks telesne mase, visinu, težinu i ostale zdrastvene parametre na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.  Svi zdravstveni parametri kod ove populacije koja se bavi fizičkim aktivnostima su bili u granicama normale, što je zaključak da je fizička aktivnost bitan faktor u prevenciji i regulisanju glukoze u krvi.