U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o povećanju smrtnosti od raka kod osoba sa dijabetesom tipa 2, potvrđuju nova istraživanja.

 

 

 

Rak i dijabetes su „dve strane istog novčića“ s obzirom na to da je u oba slučaja reč o poremećaju normalnog metabolizma tela.

 

Novo istraživanje beleži povećanu smrtnost od raka kod osoba koje imaju dijabetes tipa 2. Studija objavljena u časopisu  Diabetologia navodi da je veliki broj epidemioloških dokaza pokazao veći rizik od učestalosti i smrtnosti za neke vrste karcinoma kod pojedinaca sa dijabetesom tipa 2, uz produženo izlaganje efektima povećanog nivoa šećera u krvi i insulinu.

Smrtnost od raka uvećana za 18 odsto

Analize su otkrile da je smrtnost od raka kod dijabetesa tipa 2 suštinski veća nego u opštoj populaciji i to za 18 odsto za sve, kombinovane karcine. Smrtnost od raka dojke uvećana je za 9 procenata, dok je u slučaju kolorektalnog karcinoma smrtnost povećana za 2,4 puta. Takođe, smrtnost od raka osoba sa dijabetesom tipa 2 skoro se udvostručila u populaciji koja ima karcinome usko vezane za dijabates, kao što je rak jetre, rak pankreasa i karcinomi endometrijuma. Povećana smrtnost od raka takođe je zabeležena kod ljudi sa morbidnom gojaznošću za 5,8 odsto.

Studija, koju je u periodu od 1998-2018. vodio dr Suping Ling iz Leicester Diabetes Research Centre na University of Leicester, takođe je pokazala da je uvećana stopa smrtnosti od raka dojke za 4,1 odsto godišnje u mlađoj populaciji žena sa dijabetesom tipa 2.

 

Rak i dijabetes su „dve strane istog novčića“

Naučnici podsećaju da ljudi sa dijabetesom tipa 2, inače najčešćim oblikom šećerne bolesti, imaju dvostruko veće šanse da razviju rak jetre ili pankreasa. Oni imaju i veći rizik od razvoja raka debelog creva, bešike i dojke. Na primer, žene sa dijabetesom, koje dobiju rak dojke, imaju veću stopu mortaliteta nego žene obolele od karcinoma dojke, ali ne i od dijabetesa. Kao zanimljiv, a pomalo i čudan podatak, izdvaja se činjenica da muškarci koji imaju dijabetes imaju i manji rizik od razvoja raka prostate. Brojna istraživanja ukazuju da ništa od ovoga nije slučajno i umesto toga, jasno je da su, od biologije do faktora rizika i opcija lečenja – rak i dijabetes blisko povezani na mnogo načina.

Stručnjaci ističu da su „rak i dijabetes dve strane istog novčića“ odnosno da je u oba slučaja reč o poremećaju normalnog metabolizma tela. Ta činjenica može da pomogne kako bi se objasnilo zašto je gojaznost glavni faktor rizika za obe bolesti. Višak masnoća u telu može da pokrene proces ometanja metabolizma, kao i pojačanu upalu, poznati okidač i za dijabetes i za rak. Masne naslage,  koje se nalaze oko unutrašnjih organa, luče hemikalije i šalju signale koji ćelije čine agresivnijima, pokrećući rast tumora, istovremeno stvarajući insulinsku rezistenciju, što dovodi do dijabetesa tipa 2.

 

Povećana smrtnost od raka registrovana za 4 vrste karcinoma

Studijski dokazi ukazuju na to da postoji uzročni odnos dijabetesa tipa 2 i raka pankreasa, raka jetre i karcinoma endometrijuma. U ovoj novoj studiji, autori su koristili grupu  pojedinaca starijih od 35 godina, koji su bili novodijagnostikovani pacijenti sa dijabetesom tipa 2 u  perioda između 1. januara 1998. i 30. novembra 2018. godine. Studija je obuhvatila 137.804 pojedinaca, koji su u proseku praćeni 8,4 godine, a autori uočavaju da su skrininig pregledi za dijabetes, bolje kontrolisanje dijabetesa i njegovih komplikacija razlog što se poboljšala detekcija, otkrivanje karcinoma kod osoba sa dijabetesom tipa 2 na isti način kao i u opštoj populaciji.