U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o Obeležavanju 14. Novembra – Svetskog dana dijabetesa i izložbe „Istorija razvoja dijabetesa od 3.500 godina p.n.e. do danas“ na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu uz prisustvo više od hiljadu posetilaca u 14.11.2022. – 21.11.2022. godine, da bi javnost Srbije, a posebno osobe sa dijabetesom bili informisani putem fotografija na papirusima, pergamentima, glinenim pločama, hiroglifima o prvim tragovima ove bolesti i kako su se tadašnji vrači borili da pronađu lek i da time spase ljudske živote od ove hronične neizlečive bolesti. 

Izložbu je svečano otvorila predsednica Skupštine grada Novog Sada Jelena Marinković Radomirović, prof. dr Dragana Tomić Naglić – upravnik Klinike za endokrinologiju i bolesti metabolizma KC Vojvodine i Marina Drašković – predstavnica Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, a uvodno izlaganje o dijabetesu i izložbi izneo je dr Radivoj Mračević predsednik Dijabetološke Ascocijacije Novog Sada i autor projekta. 

 

Deo fotografija sa Obeležavanja 14. Novembra – Svetskog dana dijabetesa i izložbe „Istorija razvoja dijabetesa od 3.500 godine p.n.e. do danas“