U CILJU OSTVARIVANJA JAVNOG  INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA, INFORMIŠEMO I EDUKUJEMO JAVNOST O IZLOŽBI „ISTORIJA RAZVOJA DIJABETESA OD 3.500 GODINA P.N.E. DO DANAS“ ČIJI JE AUTOR dr RADIVOJ MRAČEVIĆ – PREDSEDNIK DRUŠTVA ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI GRADA NOVOG SADA ODRŽANE NA MEDICINSKOM FAKULTETU U NOVOM SADU OD 14.11.2022. – 21.11.2022. GODINE, SA EDUKATIVNIM PREDAVANJIMA O DIJABETESU OD STRANE NAJPOZNATIJIH ENDOKRINOLOGA SRBIJE I VOJVODINE.

dr Radivoj Mračević – predsednik Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada i predsednik Saveza Društava Vojvodine za borbu protiv šećerne bolesti uživo sa izložbe „Istorija razvoja dijabetesa od 3.500 godina p.n.e. do danas“ i obeležavanja 14. Novembra – Svetskog dana dijabetesa na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.