U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o 14. Novembru – Svetskom danu dijabetesa. 

 

U SUSRET 14. NOVEMBRU – SVETSKOM DANU DIJABETESA DIJABETES JE POSTAO PRAVA PANDEMIJA U ČITAVOM SVETU, GDE JE REGISTROVANO U GRADU NOVOM SADU 120.000, AP VOJODINI 350.000, SRBIJI 1.200.000, EVROPI 60 MILIONA U SVETU 560 MILIONA.

Dijabete doživljava neviđenu progresiju jer se u periodu post-covidnih komplikacija broj obolelih utrostručio.

Gradska kuća grada Novog Sada obasjana plavom bojom po Rezoluciji Ujedinjenih nacija o dijabetesu u cilju podizanja svesti o dijabetesu kod svih institucija koji odlučuju o statusu pandemije dijabetesa u celom svetu. 💙 💙 💙