Period inkubacije covid 19 infekcije nije isti kod dece i odraslih, kao ni kod osoba sa blažim ili težim oblikom bolesti.

 

Period inkubacije od covid 19 infekcije do simptoma ili prvog pozitivnog testa na ovu bolest smanjio se kako je korona virus evoluirao, pa je tako sa 5 dana inkubacija spala na 3,5 dana, navode istraživači Peking University u novoj studiji objavljenoj u JAMA Network Open.Kod Alfa varijante korona virusa period inkubacije bio je oko 5 dana, da bi se to vreme samnjilona 4,5 za Beta soj, 4,4 dana za Delta varijanti i 3,4 dana za Omikron soj.

Period inkubacije važan je zbog kontrole i praćenja bolesti

– Precizne činjenice o periodu inkubacije bolesti od velikog je značaja za definisanje slučaja, kontrolisanje novonastalih pretnji, procenu trajanja infekcije, praćenja razvoja bolesti, praćenje kontakata i otkrivanje sekundarnih slučajeva, kao i za uspostavljanje programa javnog zdravlja, koji imaju za cilj smanjenje lokalne transmisije – naveli su autori studije.

Istraživači sa Peking University i Tsinghua University u Pekingu analizirali su 142 studije objavljene između decembra 2019. i februara 2022. Studije su uključivale podatke o više od 8.100 pacijenata sa covid 19 infekcijom. Većina studija, njih 65 odsto, urađena je između januara i marta 2020. godine, a 76 procenata ih je izvedeno u Kini. Preostale studije su dolazile iz Australije, Francuske, Indije, Japan, Singapura, Južne Koreje i Vijetnama.

Oko 84 odsto studija uključivalo je pacijente inficirane originalnim (nemutiranim) sojem SARS-CoV-2 virusa, dok je 3,5 procenata analizirala pacijente inficirane sa više sojeva, a 7,7 odsto studija obradilo je nepoznate sojeve. Među svim studijama, za 45 se smatralo da imaju jake dokaze, 82 su bile umerene, a 15 slabe.

 

 

Prosečan period inkubacije opadao je tokom vremena

Generalno, prosečan period inkubacije svih varijanti korona virusa bio je 6,5 dana, u rasponu od 1,8 do 18,8 dana. Među osobama starijim od 60 godina, prosečna inkubacija trajala je 7,4 dana, dok je kod dece prosečni period inkubacije bio 8,8 dana. Period inkubacije je bio oko 7 dana kod onih sa blagom ili umerenom bolešću i 6,7 dana kod onih sa teškim oblikom infekcije.

Međutim, prosečni periodi inkubacije opadali su tokom vremena sa svakom novom varijantom, otkrili su autori studije.

  • Za Alfa soj, koji je obrađivala studija sa 6.374 pacijenata, period inkubacije je bio oko 5 dana.

  • Za Beta varijantu, u studiji sa 10 pacijenata, period inkubacije je bio 4,5 dana.

  • Za Delta soj, koji je analiziran kroz šest studija sa 2.368 pacijenata, period inkubacije bio je  4,4 dana.

  • Za Omikron varijantu, koji je imao pet studija sa 829 pacijenata, period inkubacije je bio 3,42 dana.

– Nalazi ove studije pokazuju da je SARS-CoV-2 evoluirao i mutirao kontinuirano tokom pandemije covid 19, proizvodecći varijante sa različitim pojačanim prenosom i virulencijom. Identifikovanje perioda inkubacije različitih varijanti ključni je faktor u određivanju perioda izolacije – istakli su autori studije.

 

 

COVID -19 ima duže vreme inkubacije nego druge virusne infekcije

Analize su pokazale da covid 19 ima duže vreme inkubacije od drugih virusnih respiratornih infekcija, uključujući humani korona virus ili infekciju gornjih disajnih puteva (3,2 dana). Kod influence A inkubacija traje od 1,4 do 1,6 dana, kod parainfluence ili bronhitisa 2,6 dana, respiratornog sincicijalnog virusa ili RSV 4,4 dana, rinovirus ili obična prehlada traje 1,4 dana, dok kod teškog akutnog respiratornog sindroma ili SARS-a traja 4 dana.

Pre dve nedelje, američki Centar za kotrolu i prevenciju bolesti CDC objavio je smernice u kojima se kaže da bliski kontakti pacijenata sa covid 19 više ne moraju da budu u karantinu. Umesto toga, trebalo bi da nose visokokvalitetnu masku 10 dana i da se testiraju 5 dana nakon izlaganja virusu.  Zaražene osobe treba da se izoluju najmanje 5 dana nakon pozitivnog testa.

Ali, na osnovu pretpostavke da se period inkubacije covid 19 kreće od 1 do 14 dana, neke zemlje i Svetska zdravstvena organizacija i dalje preporučuju da se bliski kontakti izoluju na 14 dana.

– Sa skraćivanjem perioda inkubacije novih varijanti, period izolacije se može na odgovarajući način prilagoditi kako bi se smanjio pritisak na zdravstveni sistem – istakli su istraživači sa Peking University i Tsinghua University.