Ljudi koji su preživeli karcinom čine već dobar deo populacije, ali, naučnici su ispitivali šta se dešava sa ljudima kojima je tek otkriven rak, a koji se zaraze korona virusom.

 

 

Covid 19 infekcija, prema rezultatima nove studije, može da uzrokuje teške komplikacije kod osoba koje imaju trenutnu dijagnozu raka. Nova studija otkrila je da trenutna dijagnoza karcinoma predstavlja značajan rizik za razvoj teških ishoda tokom prve dve godine pandemije – počevši od komplikacija prilikom prijema u intenzivnu negu pa do najtežeg ishoda, odnosno smrti. Istraživanje su vodili naučnici sa University of Wisconsin, a studija je  objavljena ove nedelje u Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Ispitana veza covid 19 i 7 vrsta karcinoma

Ovo je bila druga po veličini studija pacijenata obolelih od covid 19 u SAD, koju je  finansirao National Cancer Institute, a stručnjaci podsećaju da covid 19 vakcina značajno smanjuje rizik od smrti pacijenata obolelih od raka koji se zaraze korona virusom. Studija je obuhvatila 104.590 pacijenata u 21. zdravstvenom sistemu širom SAD. Uzorak su predstavljali hospitalizovani pacijenti kojima je dijagnostikovan covid 19 od 1. februara 2020. do 30. septembra 2021. Ukupno 7.141 (6,8 odsto) imalo je trenutnu dijagnozu raka, dok je 6.749 (6,5 procenata) imalo ranu istoriju raka.

Ispitano je 7 vrsta karcinoma – leukemija, multipli mijelom, limfom, rak prostate, rak  dojke, karcinom pluća i digestivni rak. Svi, osim karcinoma prostate, bili su povezani sa većom verovatnoćom smrtnosti u bolnici, u poređenju sa trenutnom dijagnozom ili prošlom anamnezom raka. Jače veze su zabeležene za metastatske i hematološke (krvne) karcinome u odnosu na nemetastatske karcinome čvrstih tumora.

 

 

Ljudi koji su preživali rak u manjoj su opasnosti od teških ishoda

– Ohrabrujuće otkriće je da pojedinci sa istorijom većine vrsta raka, koji su bili zaraženi i hospitalizovani zbog korona virusa nisu bili u većem riziku od ozbiljnih ishoda, uključujući i smrtni, u poređenju sa onima koji nemaju trenutnu diganozu ili ranu istoriju raka. Ovo je važan nalaz koji nam svima daje nadu, jer oni koji su preživeli rak predstavljaju sve veći segment populacije, i to zbog napretka u prevenciji, ranom otkrivanju i lečenju karcinoma – naglasila je autorka studije Wendy Slutske sa University of Wisconsin.

Naučnici su zaključili da dok su se smrtnost i stope prijema na intenzivnu negu zbog covid 19 smanjile tokom pandemije, povećani rizik od teških stanja usled zaraze covid 19 infekcijom kod pacijenata sa trenutnom dijagnozom raka ostao je konstantan tokom prve dve godine pandemije 2020. i 2021. Štaviše, vakcinacija pre prijema u bolnicu zbog korone značajno je smanjila rizik od prijema na intenzivnu negu i od smrti, bez obzira na status raka. Pokazalo se da su i pacijenti sa i bez raka imali koristi od covid 19 vakcine.